Nefesle hayatınızı nasıl değiştirebilirsiniz.

Nefesle hayatınızı nasıl değiştirebilirsiniz.

Nefes alışkanlıklarımız düşünce sistemimizi, yaşamı algılayış şeklimizi doğrudan etkiliyor. Çünkü sistemimiz biz ne zaman doğal ve olması gerektiği gibi nefes almıyorsak, ne zaman nefesimizi tutuyor veya limitliyorsak negatiflikler üretmeye başlıyor; negatif duygular, düşünceler, ihtimaller… ‘’Nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz’’.

Bu tezi ‘‘Nefes Analizi’’ adlı sistem doğruluyor. Biz nefes uzmanları bir kişinin sadece nefesine bakarak onun hakkındaki her şeyi söyleyebiliyoruz.

Yaşamı nasıl yaşadığınız, nasıl algıladığınız, tedirginlikleriniz, korkularınız gibi.

Nefesimizi tutuyor ve limitliyor olmamız düşünce sistemimizi bu denli limitliyor ve olumsuz etkiliyorsa tüm bu olumsuzlukları nefesimizi değiştirerek düzenleyebilir miyiz? İşte bilim adamları bundan 40 yıl önce zihnimizdeki olumsuzlukların nefes alışkanlıklarımız nedeniyle olduğunu ve bir kişinin nefesini değiştirilebilirse bu olumsuzlukların da ortadan kalkabileceğini keşfetmişler.